ข่าวกิจกรรม Facebook

7 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการติดตั้งป้ายหยุดระวังรถทางซ้าย , ป้ายระวังคนข้ามถนน บริเวณหน้าวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร