ข่าวกิจกรรม Facebook

8 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน