ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

9 ส.ค.66 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน “การบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน