Previous slide
Next slide

      4 มิ.ย.67 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรเติมบุญร่วมสร้างสะพานบุญให้ผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เกิดความสงบทางจิตใจ ลดความเครียด และเพื่อให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การถวายสังฆทาน ถวายยารักษาโรค และกรวดน้ำ

ข่าวสารกิจกรรม

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง