ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อ (เพิ่มเติมต่อจากโครงการเดิม) ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)