ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน๑๑ ซอย ๕ (ตรงข้ามโรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร) หมู่ที่๔ ตำบลหนองข้างคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง