ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดม ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แห่งที่๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)