ข่าวกิจกรรม Facebook

เตรียมความพร้อมร่างกายของคุณให้ดี ?

?‍♂ Coming Soon..
?‍♀ ??????? ??? ??????? ?????? ???

? ออกวิ่งพร้อมกัน 9 กุมภาพันธ์ 2563 ?

*รายได้หลักหักจากค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

? แล้วก้าวออกวิ่งไปด้วยกันเร็วๆนี้