โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 บริเวณถนนพระยาสัจจา ช่วงไฟแดงโรงเรียนชลราษฎรอำรุงถึงซอยบ้านสวน – พระยาสัจจา 1 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

2.กิจกรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำทีมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตบ้านสวนไม่โกงเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้าน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.กิจกรรมยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และบริการประชาชนดีเด่น

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และบริการประชาชนดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องทำงานปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฎิบัติหน้าที่และหรือให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download