ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

25 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้สำนักช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน