Uncategorized

26 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดชลบุรี ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน