Uncategorized

4 มี.ค.63 เวลา 08.30 น. ร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สอดคล้องกับนโยบาย จ.สะอาด โดยประชาชนสามารถคัดแยกขยะและนำมาร่วมกิจกรรมได้ จำนวน 789.7 กิโลกรัม ณ ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี (ข้างตลาดแม่ละมัย) ม.4 ต.หนองข้างคอก