แจ้งเหตุกลิ่นควัน

แจ้งเหตุกลิ่นควัน
จำเป็นสำหรับการตอบกลับ
ระบุสถานที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการดำเนินเรื่อง