วัน: 18 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน (ครั้งที่๓)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๔-๗๘๙๖ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เฉลี่ยจำนวนวันละ ๙๐ ต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

You missed