วัน: 19 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการเพื่อจัดซื้อระบบ Moter Inverter จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ(สีส้ม) ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๓-๓๔๒๔ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๓-๐๐๐๒ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

You missed