ข่าวกิจกรรม Facebook

9 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุม “วันไลออนส์สากลบริการ” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน