1. ผู้ใช้บริการกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว กด Submit หรือ ส่ง
4. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลคำร้องและทำการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ พร้อมกับดำเนินการรับแบบขอรับบริการออนไลน์ ตามขั้นตอนต่อไป
5. หากมีข้อสอบถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผ่านช่อง ทางการติดต่อ ตามที่ท่านแจ้งไว้ในระบบโดยเร็ว “