previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

ข่าว/ประกาศ

     [powr-facebook-feed id=f52d9fdd_1507202161]

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

        ติดต่อเรา

        เทศบาลเมืองบ้านสวน
        อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

        999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

        หมายเลขโทรศัพท์

        โทรศัพท์ 038-184555

        สำนักคลัง                                            กด 2
        สำนักปลัด                                            กด 3 
        กองช่าง                                               กด 4
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         กด 5
        กองการศึกษา                                     กด 6
        กองวิชาการและแผนงาน                     กด 7
        กองสวัสดิการสังคม                             กด 8

        แจ้งเรื่องร้องเรียน