ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงาน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองวิชาการและแผนงาน