วัน: 4 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ประกาศผู้อำนวยการการ…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๘ เชื่อมซอยบ้านสวนเลี่ยงเมือง ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR ๓๔QXXXQ ทะเบียน ๘๖-๐๔๕๐ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๘-๐๐๐๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

You missed