ผู้เขียน: admin

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญ กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

You missed