6 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2563 โดยแบ่งกิจกรรม ดังนี้ 1. รับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 และรับเงินจากสมาชิกรายเก่า เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน 2. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

6 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิกา…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่อัลบั้มต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่แก้ไขแท็ก 44 รูปภาพ · Updated 5 ปีที่แล้ว 6 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การพัฒนากิจการสภาเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่อัลบ…