previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

ข่าว/ประกาศ

[powr-facebook-feed id=f52d9fdd_1507202161]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อเรา

เทศบาลเมืองบ้านสวน
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ 038-184555

สำนักคลัง                                            กด 2
สำนักปลัด                                            กด 3 
กองช่าง                                               กด 4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         กด 5
กองการศึกษา                                     กด 6
กองวิชาการและแผนงาน                     กด 7
กองสวัสดิการสังคม                             กด 8

แจ้งเรื่องร้องเรียน