000000000000000000000000000000000000

      วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รวมไปถึงการฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจ สามารถนำไปปฏิบัติการช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีและปลอดภัย ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ป้องกันความพิการและช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ โดยได้รับเกียรติเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง