Previous
Next

      วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น (ห้องวารีบำบัด , ห้องกายภาพบำบัด , ห้องกิจกรรมพัฒนาการ , ห้องสันทนาการ เป็นต้น) เพื่อเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร และการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังติดโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง